HVORFOR SKYTJENESTER?

Skytjenester, IaaS, PaaS og SaaS i alle mulige former. Hva er egentlig greia med skytjenester og hvorfor skal en bry seg?

Svaret er sannsynligvis: “Det kommer an på…”

Det kommer an på i hvor stor grad din bedrift eller etat har datadrevne prosesser eller datastyrt produksjon. Det kan også avhenge av om du har reguleringer i lov som legger begrensinger på hvilke skytjenester du kan benytte og hvordan.

Skytjenester i seg selv er mindre interessant - det som er interessant er hva skytjenester kan tilføre deg som bedrift utifra din situasjon.

FORDELER MED SKYTJENESTER

Basert på en nylig publisert rapport fra Ernst og Young: Norwegian Cloud Maturity survey 2018, hvor 126 av de største bedrifter og etater i Norge er blitt spurt, er det flere mulige fordeler som skytjenester kan gi til din bedrift avhengig av hva som er din bransje og hverdag:

Benefits of using cloud services - EY 2018

Benefits of using cloud services - EY 2018

Som det framgår av svarene er det forskjellige vurderinger av hva som gir mest nytte. Samtidig er redusert kost, redusert risiko, økt effektivitet og større fleksibilitet/skalerbarhet generelle gevinster som enhver bedrift eller etat som har IT tjenester kan få nytte.

ALT ER IKKE BARE SOL I SKYVERDENEN

Fordelene mange, samtidig skal det sies slik som også E&Y påpeker i rapporten at det er hindringer i veien for å kunne utnytte alle fordelene som skytjenester kan tilby. Gammel programvare er kanhende ikke laget for å kunne flyttes over på moderne plattformer, regelverk og samsvarskrav kan forhindre en ønsket migrering og det kan hende at nødvendig kompetanse til skybaserte driftsmodeller ikke er tilstede hverken hos bedrift eller samarbeidspartnere.

Allikevel er rapporten klar på at alle bedrifter som er spurt har planer om å benytte skytjenester som en viktig del av sin digitale transformering i årene som kommer.

PRIVAT, OFFENTLIG, HYBRID ELLER MULTI?

Skytjenester kan være så mangt, en av flere inndelinger ligger i hvilken type sky en benytter seg av. I hovedsak skiller en mellom de som har flyttet sin egen IT drift over på en lokal sky (Privat) og de som leier ressurser fra en offentlig sky. Når du har begge deler har du en hybrid sky, når du i tillegg bruker flere enn en offentlig skyleverandør prater en om en multi-skyløsning.

Avhengig av størrelsen og behovet vil ofte en multi-sky være fornuftig fordi en da unngår leverandør-låsning og en kan benytte hver sky til det den er best til. (F.eks. en norsk sky til fillagring av data som faller under GDPR og en utenlandsk sky dersom en har behov for spesielle tjenester). Hvis en bruker prinsippene om Infrastructure as Code for å sette opp og administrere sin infrastruktur kan en enkelt justere og flytte tjenestene fra en leverandør til en annen.

HVORDAN KOMME I GANG

Arctic Cloud er en norsk skytjeneste som tilbyr Infrastructure as a Service (IaaS); herunder virtuelle maskiner, nettverks-, lagrings- og navnetjenester. Alle nye kunder får gratis startkreditt på våre digitale ressurser. Vi har også laget guider som hjelper deg med å opprette VM’er eller backup- og lagringstjenester hvis du ønsker dette. Klikk på redningsbøya til høyre på bildet for å komme til våre guider og hjelpeside.

Kontakt oss om du lurer på noe eller har innspill til skytjenester som du ønsker.

Eller prøv oss direkte uten risko

Alle nye kunder får automatisk tilgang på testkreditter ved oppstart. Dette gjør at du kan teste våre tjenester uten risiko.Guider til hvordan du starter opp finner du enten via “lyspære” ikonet til høyre på denne skjermen eller på våre support sider

Ellers så kreves det bare et tastetrykk under for å komme igang med å registrere en konto: