Veien videre

Tjenestene våre som beskrevet i vår tjenestebeskrivelse er det vi leverer pr april 2018, men vi har planer om å stadig utvide tjenester og funksjonalitet.

Vi har planer om å tilby virtuelle maskiner med differensiert oppetidsgaranti – trenger du en spesiell standard på oppetid så kan du få det. Videre så jobber vi med å tilby støtte for kontainer- styring og tjenester. Vi vil legge til rette for standardiserte plattformer for maskinlæring og stordataanalyse.

Men først og fremst vil vi lytte til våre kunder i forhold til hva dere ønsker at vi skal tilby og prioritere.

Foreløpig utviklingsplan

Vår utviklingsplan viser vår planlagte prioritering for de neste månedene. Tilbakemeldinger fra kunder kan medføre at andre områder tas inni planen eller at områder utsettes til fordel for andre.

piler_illu_NY_19_apr.png