Hva er skytjenester?

«Skytjenester» er et fellesbegrep for en metode å kunne forbruke datakraft og dataressurser som en tjeneste.

Kjennetegn på skytjenester

Skytjenester har typisk følgende kjennetegn:

·         Dataressurser eies av en leverandør og gjøres tilgjengelige for bruker som en leid tjeneste

·         Dataressursene kan være lokalisert hvor som helst

·         Dataressursene tilgjengeliggjøres via internett, portaler, API-kall og protokoller

·         Leverandører bruker virtualiseringsverktøy for å få til flerbruk av delte hardwareressurser

·         Du betaler kun for de ressursene du faktisk bruker eller den kapasiteten du har reservert.

·         Du kan skalere ressursene dynamisk opp eller ned etter behov

Fordeler ved skytjenester

Skytjenester gir potensielt alle med internett tilgang til dataressurser. Kundene trenger ikke gjøre investeringer i utstyr, infrastruktur eller spesialiserte datarom. Skybrukere kan starte men en liten installasjon og skalere opp etter behov ettersom bedriften vokser uten å komme i en situasjon hvor en enten overinvesterer eller undervurderer behovet.

Skalerbarheten er spesielt godt egnet for prosjektbruk og for å kunne kompensere for topper eller svingninger i ressursbehovet. Skytjenestene gir mulighet for hurtig oppstart og fokus på kjerneområdet for bedriften.

Ved å bruke skytjenester oppnår bedriften en rekke praktiske fordeler:

  • En trenger ikke dedikerte areal til datarom med tilhørende infrastruktur og krav

  • En slipper innkjøp, leveranse og installasjonskost knyttet til datautstyr

  • En slipper å sette opp programvare selv (Avhengig av tjenesten).

  • En slipper å drive egen overvåkning og beredskap

  • Grunnleggende fysisk sikring av dataanlegget er håndtert av leverandør

Det er videre en rekke økonomiske fordeler med skytjenester kontra tradisjonell IT drift

  • Besparelser på tid og ressurser til drift og vedlikehold av IT løsninger

  • Investeringskostnader omgjøres til løpende driftskostnader

  • En unngår regnskapskostnader knyttet til avskrivninger av eget datautstyr

  • En betaler kun for det faktiske behov en har og unngår over- og underkapasitet

Leverandører av skytjenester kan oppnå stordriftsfordeler og kan dermed levere tjenestene til en lavere pris. Videre kan leverandører av skytjenester tilby ressurser og tjenester som ville vært kostnadsdrivende å drifte selv. Summen av alle fordelene gjør at kunden kan styrke sin kjernevirksomhet og øke lønnsomheten med bruk av skytjenester.

Forskjellige skytjenestenivåer

En deler normalt skytjenester inn i tre forskjellige abstraksjonsnivåer: Infrastruktur, Plattform og Programvare. Overgangene kan noen ganger være noe flytende.

 
 
pyramide_illu_v2.png
 

Programvare som en tjeneste (SaaS)

Når en applikasjon/program leveres som en skytjeneste betegnes dette som SaaS. Eksempler på dette er GMail, Office 365, Visma etc.

Infrastruktur som en tjeneste (IaaS)

Når dataressurser tilbys som virtuelle ressurser kalles dette IaaS. De fysiske serverne er lokalisert i ett eller flere datasentre og tilbys som digitale ressurser over internett. Normalt inkluderer dette beregningskraft (Prosessorer og RAM), lagring og nettverkstjenester.

Arctic Circle Cloud Services er et eksempel på en IaaS tjeneste.

Plattform som en tjeneste (PaaS)

En «Plattform» i denne sammenhenger er programvare som igjen muliggjør utvikling eller drift av sluttbrukertjenester (SaaS). Hvis IaaS gir tilgang på infrastrukturen for byggverket (Veier, strøm og areal) så gir PaaS en grunnmur som du kan bygge videre på. Eksempel kan være databaser, løsninger for maskinlæring, utviklingsmiljø for å støtte programvareutvikling, nettstrømming etc.

Ved PaaS leveranser så har leverandøren ansvar for å levere og drifte plattformen med tilrettelagt hardware og kunden forholder seg kun til angitt betjeningsløsning. Dette kan tilrettelegges for at kunden skal slippe å tenke på maskiner, konfigurasjon, skalering og sikkerhet på standardløsninger.

Alle disse nivåer kan tradisjonelt være involvert i en skytjeneleveranse.