DET VAR EN GANG...

En idé om å utnytte de lokale fordelene som et grønt energioverskudd og naturlig arktisk kjøling, ble til et norsk tilbud av datakraft til regionale og internasjonale kunder. Dette var utgangspunktet ved etablering av selskapet i februar 2014.

Selskapet var en av flere oppstarter fra vekstmiljøet rundt Inkubator Helgeland, og ble etablert på bakgrunn av en mulighetsstudie utført i 2013 med støtte fra Nordland Fylkeskommune.

De første årene ble brukt til å utforske og evaluere forskjellige løsninger og markeder. Det ble deretter bestemt å satse på skybaserte tjenester i tillegg til tradisjonelt datasenter. Vi ønsket kontroll på alle ledd, og utviklet dermed vår egen skytjeneste hvor vi bygde vår egen infrastruktur basert på OpenStack.

Høsten 2017 startet byggingen av vår egen infrastruktur. Vi bygde en redundant infrastruktur med tre uavhengige micro-datasentre, hvorav to er produksjonssenter med uavhengige strøm, backup energi og nettleveranser. Det tredje brukes til styring og kontroll. Vi etablerte også vår første pilot på skytjenesten med utvalgte pilotkunder. Vi bygde videre på skytjenesten gjennom 2018.

27 september 2018 ble vi offisielt åpnet av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Første kvartal 2019 kom vi i gang med kommersiell drift av vår skytjeneste "Arctic Cloud".

Vi er stolte av å kunne si at vi har laget en løsning som er unik i Norden med åpen infrastruktur basert på Open Compute som støtter en løsning basert på åpen kildekode for størst mulig sikkerhet og transparens. Med våre microdatasentre er vi klare for å kunne levere skytjenester der hvor kunden er og vi kan derfor levere en "Edge Cloud" løsning.

Vi jobber nå med å støtte flere funksjoner i vår løsning samt å støtte andre skybaserte løsninger. I tillegg jobber vi videre med vårt større datasenterprosjekt: Arctic Circle Datacenter Campus.

Historien fortsetter....